Handelsbetingelser

Bookingvilkår

Gæsten kan frit og uden udgifter annullere bookingen senest kl 12:00 dagen før beregnet ankomst. Ved annullering senere end denne frist betales bookingens fulde beløb med mindre gæsten kan godt gøre, at annulleringen ikke resulterer i tab for Hotel Jernbanegade. Udebliver gæsten helt (no-show), sidestilles dette med annullering senere end kl 12:00 dagen før beregnet ankomst, og bookingen skal derfor betales fuld ud. Ændringer i bookingen sidestilles med annullering, såfremt ændringerne betyder en afkortning i opholdet eller en reduktion i antallet af værelser.

Det er altid gæsten, som har bevisbyrden for, at annulleringen er modtaget. Gæsten kan kræve at Hotel Jernbanegade skriftligt dokumentere, at annulleringen er modtaget. Hotel Jernbanegade kan sende dokumentationen som mail eller brev.

Ankomst og afrejse:

Værelset/værelserne er til disposition fra kl 15:00 på ankomstdagen.

Værelset/værelserne skal forlades seneste kl. 10:00 på afrejsedagen. Forlades værelset senere end kl 10:00 på afrejsedagen opkræves kunden for yderligere et døgns ophold.

Erstatningsansvar:

Såvel gæsten, som Hotel Jernbanegade er forpligtet til at overholde bookingaftalen. I tilfælde af force majeure lignende situationen kan Hotel Jernbanegade imidlertid ikke holdes ansvarlige for annullering uden varsel.

Ved force majeure forstås ekstraordinære forhold som uden for Hotel Jernbanegades direkte kontrol, herunder bl.a. brand, vandskade, strejke/lockout, samt sygdom i medarbejderstaben.

Eventuel erstatning i forbindelse med aftalens manglende overholdelse i alle andre tilfælde end force majeure kan ikke overstige reservationens samlede pris og eventuelle indirekte tab, såsom avancetab, dækkes således ikke.

Værdigenstande samt opbevaring af bagage m.v.:

Hotel Jernbanegade kan ikke holdes ansvarlige for bortkomst eller tyveri af værdigenstande/bagage på værelser eller på hotellets arealer; herunder i forbindelse med benyttelse af bagagerum.

Glemte genstande:

Værdigenstande og/eller bagage efterladt eller glemt på værelser eller hotellets arealer opbevares indtil 3 måneder efter afrejse, hvorefter det afleveres til hittegods. Eftersendelse af genstande kan ske mod betaling af ekspeditionsgebyr på 100,- kr. Samt forsendelsesomkostninger.

Parkering:

Hotel Jernbanegade kan ikke holdes ansvarlige for hærværk eller tyveri af/i det parkerede køretøj på hotellets arealer.

Rengøring:

Rengøring af værelserne foregår dagligt mellem kl. 10:00-14:00. Hotel Jernbanegade er berettiget til at undlade rengøring, hvis rengøringen vanskeliggøres af bagage eller andre genstande tilhøreende gæsterne. Håndklæder skiftes dagligt efter behov. Ved ophold af længere end tre dages varighed skiftes sengelinned ved behov.

Skader:

Ved bestilling og betaling accepterer gæsten af hæfte for eventuelle mangler eller skader på værelse, bygning, inventar, udstyr mv. Opstået under opholdet samt eventuelle udgifter til ekstraordinær rengøring. Eventuelle fejl, mangler og uheld opstået under opholdet skal snarest muligt meddelelse til hotellet.
Gæsten bemyndiger ved sin bestilling og betaling hotellet til at trække eventuelle udgifter som nævnt ovenfor på betalings/kreditkort benyttet til betaling af opholdet. Faktura herpå fremsendes efter udbedring af skader.

Under opholdet:

Der må IKKE overnatte flere personer i værelset end oplyst ved bestilling. Får gæsten overnattende gæster skal dette meddeles til hotellet og eventuelt tillæg til prisen afregnes. Reservationen er personlig – overdragelse uden aftale med hotellet medfører automatisk annullering af reservationen uden refusion.

Rygepolitik:

Det er ikke tilladt at ryge indendørs på hotellet. Udenfor må genetelt ryges overalt. Gæster, der ikke følger hotellets rygepolitik, vil efter påtale, blive bedt om at forlade hotellet. Rygning på værelserne medfører ekstraregning på. 1.500,- kr. til at dække manglende mulighed for salg natten efter samt ekstra rengøring og rensning af tekstiler.

Betaling:

Ophold hos Hotel Jernbanegade betales forud ved bestillingen med betalings-/kreditkort.
Du kan betale med følgende betalings/kreditkort: Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, JCB og American Express.

Betaling med kort:
Vi gør opmærksom på at ved betaling med kreditkort beregnes et gebyr svarende til vores omkostninger ved brug af kortet. Det skal bemærkes at Visa Dankort er at betegne som et debetkort ved brug i Danmark.